Category: Binalar – Kaynaklar

Orman

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Oduncu odun üretmek için ağaçları keser. Ormanın seviyesi artırıldıkça üretilen odun miktarı artar. Merkez köyde sınırsız geliştirilebilir (T3.5). Classic serverlerde ormanlar merkez köyde...

Tarla

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Tarlada yetiştirilen tahıllar köy halkının beslenmesinde ve köyün geliştirilmesinde kullanılır. Tarlanın seviyesi artırıldıkça, tarlada üretilen tahıl miktarıda artar. Değirmen ve ekmek fırını sayesinde...

Tuğla Fırını

Önkoşullar: Tuğla Ocağı Seviye 10, Tuğla Ocağı Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Tuğla fırınında tuğla üretilir.Tuğla fırınının seviyesine göre tuğla üretimi 25%’e kadar yükselir. Yüzde madenlerinizde üretilen brüt üretime eklenir. Brüt üretim, hiçbir...

Tuğla Ocağı

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Tuğla burada üretilir. Tuğla ocağının seviyesi artırıldıkça üretilen tuğla miktarı artar. Merkez köyde sınırsız geliştirilebilir (T3.5). Classic serverlerde tuğla ocağı merkez köyde 12....

Genel

Hammadde Üretim alanları Travian ekranındaki soldan birinci yuvarlak butona basarak üretim alanlarınızı görebilirsiniz. Sayfaya göz gezdirirseniz saatlik hammadde üretimlerinizi, askerlerinizi (muhtemelen askeriniz yoktur) ve 4 çeşit üretim alanınızı göreceksiniz: Hammadde türü Görünüm Notlar Odun...

Demir Dökümhanesi

Önkoşullar: Demir Madeni Seviye 10, Demir Madeni Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Demir dökümhanesinde demir madeninden kazanılan demirler işlenir.Demir dökümhanesinin seviyesine göre demir üretimi 25%’e kadar yükselir. Yüzde madenlerinizde üretilen brüt üretime eklenir....

Demir Madeni

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Burada madenciler değerli demir madenini çıkartırlar. Madenin seviyesini artırarak, demir üretim miktarını artırabilirsiniz. Merkez köyde sınırsız geliştirilebilir (T3.5). Classic serverlerde demir madeni merkez...

Değirmen

Önkoşullar: Tarla Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Burada tarlalardan gelen tahıl öğütülerek un haline getirilir. Değirmeniniz seviyesine göre tahıl üretiminizi yüzde 25’e kadar arttırabilir. Üretime eklenen yüzde tarlalardaki net tahıl üretimini temel alır....

Ekmek Fırını

Önkoşullar: Tarla Seviye 10, Tarla Seviye 5, Değirmen Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Değirmende üretilen undan burada ekmek yapılır. Değirmenle birlikte tahıl üretimini toplamda seviyesine göre azami %50 arttırır. Eklenen yüzdenin temel değeri...

Marangozhane

Önkoşullar: Oduncu Seviye 10, Oduncu Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Marongozhanede oduncunun kestiği odunlar kereste yapılır ve bina yapımında kullanılır. Marangozhanenin seviyesine göre odun üretimi 25%’e kadar yükselir. Yüzde alanlarınızda üretilen hammaddeler brüt...