Zırh dökümhanesi

Armoury

Önkoşullar: Merkez Binası Seviye 3, Merkez Binası Seviye 1, Minimum Travian Versiyonu: 4.0Merkez Binası Seviye 3, Akademi Seviye 3, Minimum Travian versiyon:4

Zırh dökümhanesindeki fırınlarda savaşçıların zırhlarını ve silahlarını daha dayanıklı hale getirilir.Bu binanın seviyesi artırıldıkça daha kaliteli zırhlar üretilir. Bir asker türü için yapılan geliştirme aynı köyde bu tür askerlerin hepsini etkiler, başka köyden gelen destek askerleri etkilemez.

Bir asker türü için artırılan seviye başı %1.5 (faktör 1.015) bonus verilir. Askerinizin toplam savunma gücünü bu şekilde hesaplayabilirsiniz: ( genel_değer*1.015^Bina_seviyesi ).

Savunma Gücü Arttırma Örneği:

Örnek:Galya, Phalanx‘ların piyadelere karşı genel savunma değeri 40, süvarilere karşı 50. Zırh dökümhanesinden Phalanx’ların zırh seviyesini artırdığınızda savunma değerleri bu şekilde hesaplanır:  

Seviye Zırh Dökümhanesi Piyadeye karşı süvariye karşı
0 40 50
1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1)
2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2)
x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x)

Saldırı Gücü Arttırma Örneği:

Örnek:Roma, Emperyan’ları 70 genel saldırı puanına sahiptir.Zırh dökümhanesinden Emperynaların zırh seviyeleri arttırdığınızda saldırı değerleri bu şekilde hesaplanır.

Seviye Zırh Dökümhanesi       Saldırı Değeri  
0  70
1 71.1 (70*1.015^1)
2 72.1 (70*1.015^2)
x ? (70*1.015^x)

Bu binanın geliştirme bilgilerini ( inşaat masrafları, kazanılan kültür puanları vs. ) burdan öğrenebilirsiniz.
Tüm inşaat süreleri için buraya tıklayın:Link.

You may also like...