Bekleme Döngüsü

Bina veya hammadde seviyelerinin artırılması esnasında işlemler listelenebilir ve bir işlem bittikten sonra bir sonraki işlem ile bekleme döngüsü devam eder.

waiting_loop.png

You may also like...