Category: Binalar

Orman

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Oduncu odun üretmek için ağaçları keser. Ormanın seviyesi artırıldıkça üretilen odun miktarı artar. Merkez köyde sınırsız geliştirilebilir (T3.5). Classic serverlerde ormanlar merkez köyde...

Tarla

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Tarlada yetiştirilen tahıllar köy halkının beslenmesinde ve köyün geliştirilmesinde kullanılır. Tarlanın seviyesi artırıldıkça, tarlada üretilen tahıl miktarıda artar. Değirmen ve ekmek fırını sayesinde...

Tuğla Fırını

Önkoşullar: Tuğla Ocağı Seviye 10, Tuğla Ocağı Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Tuğla fırınında tuğla üretilir.Tuğla fırınının seviyesine göre tuğla üretimi 25%’e kadar yükselir. Yüzde madenlerinizde üretilen brüt üretime eklenir. Brüt üretim, hiçbir...

Tuğla Ocağı

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Tuğla burada üretilir. Tuğla ocağının seviyesi artırıldıkça üretilen tuğla miktarı artar. Merkez köyde sınırsız geliştirilebilir (T3.5). Classic serverlerde tuğla ocağı merkez köyde 12....

Ticari Merkez (T2.5 Classic)

Önkoşullar: Pazar Yeri Seviye 20, Pazar Yeri Seviye 10, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Ticari merkezde at arabaları geliştirilir ve bunlar güçlü atlara koşulur. Ticari merkezin seviyesi artırıldıkça nakliyeciler tarafından taşınan mal miktarıda %10 artar....

Kışla

Önkoşulları: {(buildingrequirements:gid=19)} Kışlada piyade eğitilebilir. Seviyesi yükseltildiğinde askerler daha hızlı eğitilir. Eğer daha hızlı asker eğitmek isterseniz  akademi  den araştırmanız gereklidir. Roma askeri eğitim masrafları   Lejyoner 120 100 150 30 1 Pretoryan 100...

Demir Madeni

Önkoşullar: aynı köyde birçok kez inşa edilebilir, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Burada madenciler değerli demir madenini çıkartırlar. Madenin seviyesini artırarak, demir üretim miktarını artırabilirsiniz. Merkez köyde sınırsız geliştirilebilir (T3.5). Classic serverlerde demir madeni merkez...

Ticari Merkez (T4)

Önkoşullar: Pazar Yeri Seviye 20, Pazar Yeri Seviye 10, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Ticari merkezde at arabaları geliştirilir ve bunlar güçlü atlara koşulur. Ticari merkezin seviyesi artırıldıkça nakliyeciler tarafından taşınan mal miktarı Roma ırkında...

Silah dökümhanesi

Önkoşullar: Silah dökümhanesinin fırınlarında savaşçıların silahları daha keskin hale getirilir. Bu fırınların seviyesi artırıldıkça silah dökümhanesinde üretilen silahların kalitesi yükselir.Bir asker türü için yapılan geliştirme aynı köyde bu tür askerlerin hepsini etkiler, başka köyden...

Değirmen

Önkoşullar: Tarla Seviye 5, Minimum Travian Versiyonu: 2.5 Burada tarlalardan gelen tahıl öğütülerek un haline getirilir. Değirmeniniz seviyesine göre tahıl üretiminizi yüzde 25’e kadar arttırabilir. Üretime eklenen yüzde tarlalardaki net tahıl üretimini temel alır....