Cermenler

Cermenler

Teuton

 

Cermenler en agresif ırktır. Askerleri öfkelidir, çılgınca saldırır ve korku salarlar. Çok fazla yağmalarlar ve ölüm korkusundan uzaktırlar.

Ama askeri disiplin eksikliğinden dolayı galya ve roma askerine karşı hız ve savunmada zayıftırlar. Agresif ve tecrübeli oyuncular için mükemmel seçimdir.

Farklılıkları::

  • Düşmana karşı sığınaklarının kapasitesinin sadece 4/5 ini gizler.
  • Toprak siperi hemen yokedilemez ama minimum bir savunma bonusu verir.
  • Satıcılar 1000 adet hammadde taşıyabilir. (hız: 12 alan / saat)
  • Hızlı eğitilebilen mükemmel yağmacı ucuz askerlerdir.
  • Savunması zayıftır.
  • Ek bina: İçecek fabrikası

You may also like...