İşlem İptali

Bazı işlemler kırmızı X (Cancel) işaretine tıklayarak iptal edilebilir.

İptal edilebilen işlemler:

İnşaat emirleri ve geliştirmeleri:
Aşağıdaki grafikte iptal işleminin hammadde bazında yol açacağı zarar gösterilmektedir.

Loss

İptal halinde yeni seviyeye yükseltme masrafıyla bir önceki seviyenin maliyetinin farkı kadar hammadde kaybınız olacaktır.

Asker gönderme:
Askerleri gönderdikten sonra 90 saniye içinde harekatı askeri üs‘ten (Cancel) işaretine tıklayarak iptal edebilirsiniz. Savaşçı profilinin yağma, normal yada destek olması iptal işlemini etkilemez.

İptal edilemeyen işlemler:

Neden bu işlemler iptal edilemez?
Kısaca “fazladan sığınak” olarak kullanılmamaları için.

You may also like...